Visualització de contingut web

Vegetació pastícola i arbustiva

 

Al marge de la flora rupícola, lligada al medi rocós, en les zones en què el desenrotllament i grossària del sòl ho permet prospera un altre tipus de vegetació que va des del pastiu al matoll, dotant grans zones del parc d'una major cobertura. En este cas seran el clima, l'orientació, amb una major o menor insolació associada, la naturalesa calcària del sòl i la seua profunditat, els factors determinants a l'hora de trobar unes o altres espècies. 

Es poden reconéixer les comunitats següents: