Visualització de contingut web

Flora i vegetació

 
 
 
  
Amb més de 400 espècies de plantes diferents, entre les que figuren algunes catalogades com en perill d'extinció, la flora i vegetació del Parc constituïxen el seu valor natural més destacable.
 
Biogeogràficament parlant el Penyal d'Ifac es troba situat en plena regió Mediterrània, la característica diferencial del qual consistix en l'existència d'un període d'aridesa o sequera estival de al menys dos mesos, en els què a les escasses precipitacions s'unixen les altes temperatures.
 
Però, encara que la influència del clima és decisiva en la composició general de la seua vegetació, la qual cosa queda patent en moltes de les adaptacions que presenten les seues plantes, en el Penyal d'Ifac les seues parets i penya-segats, definits per una gran rocositat, fort pendent, escassa retenció d'aigua i una pronunciada exposició a la influència dels salins vents del mar, determinen l'existència d'una vegetació molt especialitzada denominada vegetació rupícola.
 
Tots estos factors han anat modelant les comunitats vegetals presents al parc, de manera que, depenent de qual d'ells és el dominant en un lloc determinat, tindrem: