Flora i vegetació

La gran biodiversitat que regna al massís del Penyagolosa és conseqüència dels diferents substrats calcaris i silicis i per la combinació dels climes continental i mediterrani. La vegetació que creix al parc natural varia segons l'altitud i la geologia. A les cotes més baixes creix la pinassa (Pinus nigra), a la solana i amb substrat silici trobem el pinastre (Pinus pinaster) i a les ombries i terres altes predomina el pi roig (Pinus sylvestris). També és freqüent observar formacions de savina turífera (Juniperus thurifera). Cal destacar la presència del roure valencià (Quercus faginea), el teix (Taxus baccata) i interessants formacions de reboll (Quercus pyrenaica). L'Ordre de 16 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va declarar el barranc de la Pegunta com a microreserva vegetal, per a afavorir la conservació d'una zona de menys de vint hectàrees, en la qual conviuen espècies botàniques rares, endèmiques o amenaçades com el lliri de neu (Galanthus nivalis), la lletugueta de bosc (Hieracium valentinum), el grèvol (Ilex aquifolium) i el teix (Taxus baccata).