Fauna

 
Entre la fauna associada a aquest riquíssim ecosistema destaca l'ornitofauna de grans rapaces diürnes i nocturnes, com l'àguila reial (Aquila chrysaetos), l'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) i el duc (Bubo bubo).
 
També és rellevant la presència del trencapinyes (Loxia curvirostra), del pigot garser gros (Dendrocopos major) i de la gralla de bec roig (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Entre els mamífers és important la presència del gat salvatge (Felix silvestris), la cabra salvatge (Capra pyrenaica), la geneta (Genetta genetta), el teixó (Meles meles) i el cabirol (Capreolus capreolus).
 
Cal destacar especialment la major població valenciana de rata penada de cova (Miniopterus schreibersii).
 
La sargantana de paret (Podarcis muralis) manté al Penyagolosa la més important població del territori valencià.
 
Entre la fauna invertebrada destaquen la graèlsia (Graellsia isabelae) i l’apol·lo (Parnassius apollo).

Cabra hispánica (Autor: Benjamin Albiach)
 Graellsia isabelae (Autor: Joaqin Baixeras)

Parnassius apollo (Autor: Joaqin Baixeras)

Águila perdicera (Autor: Benjamin Albiach)