NOVETATS

Per una Albufera sense plàstics

Per una Albufera sense plàstics

CONSCIENCIACIÓ DE L'IMPACTE DELS RESIDUS EN EL PARC NATURAL DE L'ALBUFERA

El Parc Natural de l'Albufera, constitueix la part baixa de la conca hidrogràfica de la llacuna, actuant la mateixa com un embassament de cua, el qual rep una gran quantitat d'aigües que transcorren per la xarxa de séquies que desemboquen tant en la llacuna com en la zona humida o marjal.
 
La importància natural i cultural d'aquest espai natural protegit està reconeguda per les diferents figures de protecció que donen cobertura a aquest espai com són la declaració de Parc Natural, zona LIC i ZEPA dins de la xarxa Natura 2000 i la declaració com a zona Ramsar.
 
Tant la població que viu dins, com a voltant, és molt nombrosa, aconseguint el milió i mig de persones. A més, una part d'aquesta viu de les activitats que es desenvolupen al Parc Natural.
 
En estar tan prop de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, són moltes les pressions a les quals està sotmés aquest entorn natural, sent una d'elles l'abandó de residus sòlids en un espai natural. El plàstic és el residu més freqüent, i atés que no és un material que es recicle eficaçment com el cartó o l'alumini, el més important és evitar usar-lo.
 
La gran quantitat de gent que viu al parc natural, que el visita, que treballa ací, generen una gran quantitat de residus sòlids que per diferents motius no són tractats com a tal i s'abandonen en el medi rural i natural produint impactes en l'entorn.
 
A més, rep una part molt important de residus procedents de fora dels límits del parc natural, que al costat de les condicions climàtiques de vent, pluges i altres factors, fan que siguen conduïts a l'interior de l'espai protegit.
 
Tot això implica que per la xarxa de séquies, camins i canals arriba gran quantitat de residus sòlids flotants al sistema hídric i a l'Albufera, creant un considerable impacte ambiental i paisatgístic.

 

Per tant, en 2019 llancem el projecte "Per una Albufera sense plàstics" amb els següents objectius:
 
  • Reducció de les generació de residus, en concret de plàstics, a l'entorn del parc natural.
  • Sensibilitzar a la població local resident, perifèrica, i escolar de l'impacte ambiental produït pels plàstics. Educar pota l'acció.
  • Conscienciar a les federacions esportives de l'impacte ambiental que poden generar les seues activitats.
  • Fomentar bones pràctiques en els col·lectius que desenvolupen la seua activitat turística o lúdica dins del parc natural.
  • Mostrar alternatives a l'ús indiscriminat del plàstic
  • Promoure activitats de recollida de residus, principalment de plàstics.
 
 
Activitats/actuacions:
 
-Xarrada per als centres educatius que visiten el Centre d'Interpretació
 
-Unitat didàctica "Zero residus" Descarregable ACÍ.
 
-Exposició en el Racó de l'Olla "La petjada del teu fem"
 
-Exposició itinerant "Per una Albufera sense plàstics"
 
-Jornades de voluntariat per a la retirada de residus
 
-Implicació de les Federacions Esportives en la problemàtica dels residus plàstics
 
 
 
Les activitats s'aniran desenvolupant al llarg de l'any 2019.
 
Tota la informació s'anirà actualitzant en la pàgina web.