Programes educació ambiental

 

Reserva Natural de les Illes Columbretes


   Telèfons:
        96 428 89 12         /      679.19.63.10

Fax:            96 428 51 61

Personal: 3 tècnics de l'equip de Promoció, Investigació i Treballs Tècnics.

Centre de Visitants: el Centre de Visitants està emplaçat al Planetari de Castelló. 

Adreça: Passeig Marítim, 1 - 12100 - GRAU DE CASTELLÓ.

Correu electrònic: parque_columbretes@gva.es

També hi ha un centre de visitants emplaçat a les illes. Les visites a les illes sempre són guiades per un tècnic o guarda de la Reserva Natural.

Hi ha la possibilitat d’efectuar visites organitzades a les illes. Això no obstant, cal tenir present que:

 • Les visites guiades són gratuïtes.
 • El desplaçament a les illes el contracta directament el grup interessat amb les empreses privades que ofereixen  aquest tipus de transport.
 • La normativa de la reserva natural estableix la quota del nombre de persones que poden accedir a les illes en cada estació.

Horari d’atenció a visites: funciona amb l’horari del Planetari, el dilluns tanca. El mes de setembre el Planetari tanca, l'atenció es farà per telèfon o correu electrònic.

Equip adequat per a realitzar les activitats:

    Si la visita inclou activitats que es realitzen fora del Centre de Visitants del Planetari, es recomana el següent:
 • Roba còmoda i adequada a l’estació.
 • Gorra.
 • Calcer apropiat: botes de muntanya o sabates d’esport (amb sola grossa i que subjecte bé els turmells, si és possible).
 • Protector solar.
 • Prismàtics i camera de fotos

No s'hi ha de portar:
 • Telèfon mòbil
 • Nintendo, consola, …
 • Mistera, etc.


Activitats que s’ofereixen als centres educatius

 
Activitat 1: El món de la gavina

Nivell formatiu: Cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ ESO.
Durada: 2 h 30 minuts
Nombre d’alumnes: grup classe.
Objectius conceptuals:
 • Conéixer les gavines: diferenciar-les d'altres aus i distingir diferents espècies de gavines.
 • Conéixer el règim alimentari de les gavines, relacionant-lo amb la seua morfologia i comportament.
 • Adonar-se de com les activitats humanes afecten l'entorn de la gavina i extrapolar-lo al medi natural.
 • Fomentar actituds crítiques i de presa de decisions per tal d'identificar i avaluar els problemes de l'entorn.

Descripció: aproximació al món de les aus i de manera més precisa sobre les gavines (descripció morfològica, característiques de l’hàbitat on es desenvolupen, costums, diferències entre espècies, etc.). L’activitat consisteix en una xerrada introductòria per part dels monitors i la realització pels escolars d’unes activitats que els permetrà introduir-se en l’aprenentatge del món de les aus: emplenar unes fitxes facilitades pels monitors, utilització de claus dicotòmiques i observació directa mitjançant la utilització de prismàtics.
Material necessari: roba còmoda i sabatilles esportives. S’ha de tenir present l’època de l’any i les condicions meteorològiques. Llapis de colors. Els prismàtics i les fitxes seran facilitats pel Centre de Visitants.
Lloc de l’activitat: platja del Pinar del Grau de Castelló. Ocasionalment ens podem desplaçar al llarg de la costa cercant les gavines. També ho podem fer en una excursió a les illes.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.


Activitat 2: Conéixer un port

Nivell formatiu:  Cicle superior d'educació primària i 1r cicle d’ ESO.
Durada: 3 h. 
Nombre d’alumnes: grup classe.
Objectius conceptuals:
 • Conéixer les diferents part d'un port pesquer i les seues funcions.
 • Conéixer els tipus de pesca més usuals a les costes de Castelló.
 • Conéixer les diferents espècies que es pesquen amb cadascuna de les arts.
 • Diferenciar les arts de pesca selectives de les que no ho són.
 • Adonar-se de la importància de la creació de reserves marines, tant per a la pesca com per a la conservació de les espècies i els fons marins.
 • Reconéixer els accidents geogràfics des de la mar i les actuacions humanes en la costa.
Descripció: es dóna a conèixer un port pesquer, les arts de pesca més utilitzades a la Mediterrània, les espècies més comunes que es capturen amb aquestes arts i la seua influència en el medi marí.
Material necessari: roba còmoda. S’ha de tenir present l’època de l’any i les condicions meteorològiques. Llapis i llibreta. Les fitxes seran facilitades pel Centre de Visitants.
Lloc de l’activitat: port del Grau de Castelló.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.


Activitat 3: Introducció a l’observació d’aus marines

Nivell formatiu: 2n cicle d’ ESO.
Durada: 2 h 30 minuts. 
Nombre d’alumnes: grup classe.
Objectius conceptuals:
 • Conéixer les aus marines més comunes a les nostres costes.
 • Conéixer la morfologia i les adaptacions (vida marina i règim alimentari) de les aus marines.
 • Familiaritzar-se amb el material necessari per a l'observació d'aus.
 • Assabentar-se de l'existència de l'anellament científic d'aus.
 • Adonar-se de com les activitats humanes afecten l'entorn de les aus marines i extrapolar-ho al medi natural.
 • Fomentar actituds crítiques i de presa de decisions per tal d'identificar i avaluar els problemes de l'entorn.
Descripció: introducció al coneixement de les aus marines de l’entorn del port del Grau de Castelló, les seues adaptacions al medi, hàbitat i comportament.
Material necessari: roba còmoda. S’han de tenir present l’època de l’any i les condicions meteorològiques. Llapis i llibreta. Els prismàtics i les fitxes seran facilitades pel Centre de Visitants. Si es disposa de guia d’ocells, s’aconsella dur-la.
Lloc de l’activitat: platja del Pinar al Grau de Castelló. També es pot realitzar en una excursió a les illes.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.


Activitat 4: Descobrir les illes Columbretes

Nivell formatiu: tots els nivells.
Durada: 30 minuts, aproximadament. 
Nombre d’alumnes: indeterminat.
Objectius conceptuals:
 • Conéixer l'entorn natural de les illes Columbretes.
 • Assabentar-se'n de l'origen de l'arxipèlag.
 • Conéixer algunes espècies representatives de la flora i la fauna pròpies de les illes.
 • Conéixer la història humana de les illes.
 • Adonar-se del que significa la creació d'espais protegits.
 • Conéixer les tasques que actualment es realitzen a la Reserva Natural de les Illes Columbretes per tal de protegir-les i conservar-les.

Descripció: l’activitat consisteix en la projecció de l’exposició al Centre de Visitants, on de manera interactiva i de la mà d’un personatge fictici, un pescador, l’alumne descobreix els diferents aspectes de les illes: pesca, història humana, història natural i ús públic.
Material necessari: llibreta i llapis per a prendre notes.
Lloc de l’activitat: sala – exposició del Centre de Visitants de les illes Columbretes al Planetari de Castelló. Aquesta activitat pot ser complementària a d’altres oferides pel Centre o a la visita al Planetari.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.


Activitat 5: Itinerari Port Tofinyo-far

Nivell formatiu: tots els nivells des de primària.
Durada: 1 hora 30 minuts aproximadament. 
Nombre d’alumnes: 10 com a màxim
Objectius conceptuals:
 • Conéixer l'entorn natural de les illes Columbretes.
 • Assabentar-se de l'origen de l'arxipèlag.
 • Conéixer algunes espècies representatives de la flora i la fauna pròpies de les illes.
 • Conéixer la història humana de les illes.
 • Adonar-se del que significa la creació d'espais protegits.
 • Conéixer les tasques que actualment es realitzen a la Reserva Natural de les Illes Columbretes per tal de protegir-les i conservar-les.

Descripció: l’itinerari comença a port Tofiño, on s’expliquen les normes de comportament als visitants i es fa un passeig fins al far per a després tornar al lloc de sortida.  Al llarg de l’itinerari es pretén transmetre tots els valors pels quals les illes Columbretes van ser declarades reserva natural i, posteriorment, reserva marina, sense deixar de banda la història humana.
La excursió a les illes inclou una visita al Centre de Visitants, on una xicoteta exposició ens parla de la història humana i de la pesca. A més a més, es projecten imatges del fons marí.
Material necessari: llibreta i llapis per a prendre notes.
Lloc de l’activitat: illa Grossa.
Persones amb mobilitat reduïda: no es pot realitzar, l’itinerari no està adequat.

 

Altres possibilitats

A les instal·lacions del Planetari de Castelló disposem d'una sala de conferències que ens permet projectar pel·lícules  i audiovisuals per a grups de fins a 100 persones. Com alternativa a les activitats abans esmentades quan el grup és massa nombrós, s'hi poden projectar documentals de Columbretes, acompanyats d'explicacions introductòries i, en acabar la projecció, un torn de preguntes. Aquesta activitat és adequada per a grups d'estudiants i visitants en general.
N'hi ha diferents possibilitats:

DVD 1: Columbretes: paisaje humano de unas islas

Nivell formatiu: 1r  i 2n cicle d’ ESO.
Durada: 40 minuts.
Objectius conceptuals: 
 • Conéixer les illes Columbretes des de la vessant més humana.
 • Introducció a la mitologia i a la història de les illes.
Descripció: xarrada introductòria sobre els valors culturals i històrics que atresoren les Columbretes i la relació que han tingut al llarg de la història amb la gent de la mar. Després es projecta el documental i, finalment, s'obri un torn de preguntes o una discussió sobre el tema tractat.
Lloc de l’activitat: sala d’actes del Planetari de Castelló o al centre educatiu.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.


DVD 2: Parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Col·lecció Xiulet

Nivell formatiu: tots els nivells.
Durada: 9 minuts.
Objectius conceptuals:
 • Conéixer el valors més importants de les illes Columbretes d'una forma general.

Descripció: xarrada introductòria sobre els valors culturals, històrics i naturals que atresoren les illes de forma general. Després  es projecta el documental i, finalment, s'obri un torn de preguntes o una discussió sobre el tema tractat. Per la seua brevetat, és una bona opció per a tot tipus de grup, especialment quan el temps de què es disposa és breu.
Lloc de l’activitat: sala d’actes del Planetari de Castelló o al centre educatiu.
Persones amb mobilitat reduïda: sí que poden realitzar l’activitat.