Centre de visitants

El Centre d'Informació està emplaçat al Planetari de Castelló, al passeig Marítim, 1 (12100 - Grau de Castelló). Consta d'una exposició i de l'oficina d'informació i gestió de la Reserva Natural.
  
També hi ha un centre de visitants emplaçat a les illes. Els mesos d'estiu hi ha un tècnic que atén les visites. La resta de l'any el centre es pot visitar acompanyat pels guardes de la reserva.
 
Personal: 1 tècnic d'educació ambiental (Equip de Promoció, Investigació i Treballs Tècnics), 2 guardes naturalistes i 2 guardes de manteniment (Servei de Vigilància i Conservació).

Horari d'atenció a les visites a Castelló: L'exposició funciona amb l'horari del Planetari, el dilluns tanca; i l'oficina de la R.N. atén al públic els matins de dimarts a divendres. Ocasionalment, degut a les limitacions de personal, l'oficina pot romandre tancada durant la realització de determinades activitats i altres assumptes.
 
Horari d'atenció a les visites a   les Columbretes: 
      o Matí: 10.30 h - 12.00 h - 13.30 h
      o Vesprada: 17.00 h - 18.30 h
      Cal començar a desembarcar 10 minuts abans de l’hora de visita.
      La durada aproximada de cada visita és de 1,5 hores.
      L’autorització ordinària per visitar l’illa Grossa es fa per estricte ordre d’arribada a les illes.
      El contingent màxim de visites ordinàries diàries queda establert en 78 persones i 120, els caps de setmana i festius de juliol i agost.
      N'hi ha la possibilitat d'organitzar prèviament visites per a grups educatius o de caràcter cultural.
 
Telèfons: 96 428 89 12 / 679 19 63 10
 
Correu electrònic: parque_columbretes@gva.es

      Per a la futura visita, tant al Centre de Informació com a la Reserva Natural, es recomana posar-se en contacte telefònico o per correu electrònic prèviament.