Geologia

Exterior Sima Simarro  

Vista del Santuari  
 
Interior Sima Simarro  
 
Paratge del Salt  
 
Pendent rocosa calcícola. Materials Quaternaris.  
 
 

 
 
 
 
 
 

La Font Roja forma part dels estreps localitzats més al nord de la serralada Bètica (Prebètic extern i Prebètic intern o d’Alacant).

Els elements geològics que apareixen en aquesta zona pertanyen majoritàriament al mesozoic, i especialment a l’era terciària. És un territori amb predominància de terrenys calcaris, tant del paleogen com del neogen, amb zones amb una important activitat càrstica que ha modelat el paisatge, especialment observable a les parts més altes, barrancs, coves i simes. Com a elements més antics trobem materials del triàsic (230-195 milions d’anys), fàcies del Keuper, de composició bàsicament argilosa (argiles verdes, vermelles i grogues) amb guixos disseminats, que ocupen una estreta franja de NE a SW. Les argiles amb guixos són l’origen del topònim 'Font Roja'.