Visualització de contingut web

Escalada al Parc Natural

Al Parc Natural de la Serra Gelada hi han tres sectors d'escalada autoritzats al medi natural (terme municipal de Benidorm), els quals no requerixen d'autorització expressa per a la pràctica de l'escalada encara que sí es requerix comunicació de l'activitat al propi Parc Natural. Especificant la data de realització, el nombre de persones que desitgen realitzar l'activitat, el sector d'escalada que es pretén la tècnica a utilitzar (escalada clàssica o en bloc), per mitjà del correu electrònic, a través del correu electrònic serragelada@gva.es.

El número màxim de persones autoritzades a realitzar l'activitat d'escalada, de forma simultània, en cada un dels sectors descrits és de 4 persones.

Sector 1 (Pedrera)

Penya-segats localitzats al sur-oest de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes", autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. A la zona s'accedix a través del camí d'accés a la "Punta Cavall" o bé a través de l'accés a la "Cala del Ti Ximo".

Sector 2 (Punta Cavall)

Penya-segats que li donen nom al sector, autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. Al sector 2 s'accedix per la carretera de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes" (carrer Dos Cales, de Benidorm), al final del mateix.

Sector 3 (Ciutadella)

Sector més al nord, autoritzat únicament per a escalada clàssica. S'accedix al final del carrer Hawaii, de Benidorm.

 

Condicionants

En les zones descrites està totalment prohibit:

  • l'obertura de noves vies d'escalada (escalada deportiva),

  • l'accés des de les mateixes a les zones d'especial conservació del Parc Natural, concretament les dunes fòssils penjades situades en la base del penya-segat de la Serra Gelada.

  • la pràctica d'escala en la base del penya-segat ("coastering"), en l'anomenada zona d'esguitada, per la presència en la zona de vermétit (Dendropoma petraeum).

  • aquelles conductes que contaminen o deterioren els recursos hídrics, geològics i edafològics (abocaments de líquids i sòlids).

  • l'ús del foc amb qualsevol finalitat o modalitat.

  • la recol·lecció d'exemplars vegetals i animals, terrestres o marins, així com la introducció, per mitjà de solta, plantació o sembra, d'espècies vegetals foranes.

  • la recol·lecció o alteració dels materials paleontològics o mineralògics, tant de l'àmbit marí com terrestre.

  • l'acampada en tot l'àmbit del Parc Natural.

Recorde que l'accés a certes zones d'escalada descrites discorren per terrenys privats, per la qual cosa és necessari comptar amb la perceptiva autorització del propietari.