Fauna

Al Parc Natural de la Serra d'Irta destaquen com a grup faunístic les aus pel fet de ser el més nombrós i divers. Les espècies que viuen en el matoll són les més abundants com, per exemple, les diferents espècies de busquereta ( Sylvia spp.).

També constitueixen unes bones poblacions les rapaces tant diürnes com nocturnes, i hi destaca l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), el xoriguer (Falco tinnunculus), l'aligot (Buteo buteo) i l'àguila serpera (Circaetus gallicus).

En l'ambient litoral és on apareixen espècies de major rellevància pel fet d'estar catalogada com espècie vulnerable seria el cas de la gavina corsa (Larus audouinii) i per la sensibilitat a l'alteració del seu hàbitat la corba marina grossa (Phalacrocorax carbo).

La població de mamífers es caracteritza per la mediterraneïtat de la zona, i tots els grups són d'àmplia distribució; hi destaquen l'esquirol (Sciurus vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa), la rabosa (Vulpes vulpes), la geneta (Genetta genetta) i el teixó (Meles meles).

>> Dossier espècies catalogades Parc Natural Serra d'Irta