Programes d'educació ambiental

El programa d'Educació Ambiental que s'ha dut a terme durant els primers anys de gestió del Parc (2002-2010), consta de diferents projectes. Donada la bona acceptació i participació social en aquest programa, es planteja que l'educació i la formació ambiental continuen com a instrument per a aconseguir els objectius plantejats. Tenint especial interès per la població local, i no solament les seues escoles o xiquets sinó els diferents col·lectius presents en els 14 municipis.

Objectius generals del nostre programa:

  • Fer del Parc Natural de la Serra Calderona un espai per a tots i de tots sense oblidar la importància de la preservació dels seus elements característics que han derivat a la seua protecció.
  • Crear mecanismes de participació per a la presa de decisions i per a la recerca de solucions dels diferents problemes ambientals i dirigir-se, així, cap a una resolució més eficaç i consensuada per tots els agents implicats.
  • Fomentar els comportaments respectuosos i compromesos amb la conservació del patrimoni natural i cultural de la Serra *Calderona i de la resta de tots els espais naturals.

Des del parc natural se'ls donarà preferència als centres escolars del territori Parc.

Als centres educatius externs al parc, deuran presenten un projecte d'educació ambiental que treballe algun aspecte del Parc Natural.