Notícies

ELS BOLETS I EL CANVI CLIMÀTIC

ELS BOLETS I EL CANVI CLIMÀTIC

COS DE LA NOTÍCIA

El canvi climàtic ja està ací.
Els negacionistes del canvi climàtic ens diran que l'augment de temperatura global correspon a cicles naturals que ja s'han produït anteriorment i no tenim perquè alarmar-nos ja que, al ser un procés natural, es recompondrà només a causa de compensacions de la pròpia natura.

Les dades que aporten els científics són molt diferents. La temperatura mai ha crescut en la mesura en la qual ho està fent en les últimes dècades el que ens porta, de seguir en aquesta línia ascendent, a una catàstrofe de proporcions mai conegudes.

La tendència, si les grans indústries i els governs de les nacions més contaminants no posen fre a aquesta escalada climàtica, serà l'augment de grans catàstrofes climàtiques a nivell mundial. Al Mediterrani s'espera que les temperatures augmenten i que els processos de pluges torrencials siguen cada vegada més destructius.

Els efectes sobre les persones seran evidents i s'intueixen fatals però el potencial adaptatiu de la nostra espècie ens fa intuir que posarem remei als problemes que es deriven del canvi climàtic però cal preguntar-se com afectaran aquests canvis als éssers vius.

Els fongs són uns éssers vius fonamentals per al funcionament dels ecosistemes, especialment els forestals. Tenen funcions de descomposició de la matèria orgànica i la majoria de les plantes estan en simbiosis amb fongs el que els facilita l'adaptació a canvis en el medi ambient. Però, Estan preparats aquests organismes davant el canvi climàtic que s'acosta irreversiblement?

Mitjançant una presentació audiovisual recolzada en material fresc recol·lectat farem un repàs al que és la micología de la Serra Calderona i a com poden evolucionar les poblacions de fongs afectats pel canvi climàtic.