Activitats i notícies de les empreses certificades del parc

AGRICOLA EL PANTANET

Esta zona humida és idònia per al refugi i parada d’aus, manté un hàbitat d’elevat valor mediambiental, compatibilitzat amb el seu ús per a la cria piscícola de mújol i anguila.