Història

   

   Els primers assentaments que podem trobar a la Puebla de San Miguel daten de l'edat del bronze, amb jaciments arqueològics als paratge de Los Pucheros. Posteriors a aquests, trobem els jaciments ibèrics del paratge del Castellar, del segle II a.C, i la Loma de la Valluenga.

   

   Històricament, la Puebla de San Miguel va estar vinculada a Ademuz, de la qual va formar part durant segles. En un principi es va tractar d'assentaments temporals per part dels habitants de Ademuz, que aprofitaven la zona muntanyosa per a fer treballs agrícoles i ramaderes. Amb el pas del temps aquest assentament temporal va consolidar-se a la vall. Amb anterioritat a la seua ocupació pels cristians en el segle XIII ja depenia jurisdiccionalment de la fortalesa musulmana de Ademuz. Al segle XVIII, a instàncies de l'autoritat local, Carlos III li va concedir la independència de Ademuz, i li va atorgar la categoria de vila real a la Puebla de San Miguel el 12 de febrer de 1765.

El ric patrimoni cultural d'esta zona ens ajudarà a conéixer les diferents activitats tradicionals realitzades en la zona: forns de calç, algeps o teules, corrals per al bestiar, basses i séquies de reg, pedreres de calcària... Totes estes construccions han estat associades a l'economia local.