Visualització de contingut web

Presentació

El Parc Natural de la Puebla de San Miguel declarat el 25 de maig de 2007 s'assenta sota els contraforts occidentals de la serra de Javalambre dins de la comarca del Racó d'Ademús.En el trobem l'Alto de las Barracas que amb 1.838 metres constitueix el cim de la Comunitat Valenciana.

Dins de les 6.390 ha de superfície destaquen elements naturals de incalculable valor tan ambiental com paisajísticos: poblacions de savina turífera, saviina de muntanya, pi albar, teixos... L'alt grau de conservació d'aquests ecosistemes es frut de la gestió duda a terme pels habitants del municipi durant segles. Mostra d'aixó es el ric i variat patrimoni etnografic i cultural existent al llarg de tot el territori.

Fullet del Parc Natural