Els valors naturals de l'Ullal de Baldoví

Projecte LIFE-Ullals "Recuperació d'un hàbitat prioritari a l'Albufera"
Els valors naturals de l'ullal de Baldoví
 
Per l'excel·lent qualitat de les aigües, a l'ullal de Baldoví sobreviuen espècies de fauna i flora quasi desaparegudes a l'Albufera, que han trobat en aquest tipus d'enclavaments els únics reductes en els quals poder créixer. A l'ullal es registren crustacis com la gamba gavatxa i il·lustrada (Dugastella valentina i Palaemonetes zariquieyi), mol·luscos bivalves com els petxinots (Anodonta cygnaea i Unio elongatulus) o peixos com el samaruc (Valencia hispanica), observat fins fa molt pocs anys.
 
A més, s'ha de fer menció de la presència a l'ullal d'un gran nombre d'invertebrats aquàtics singulars, com el cladòcer Moina macrocopus (única localitat de presència a Espanya), l'Heterotanais oerstedi, un crustaci d'origen marí que troba en aquest enclavament una de les escasses localitats de presència a Europa, i el registre de Camptocercus rectirostris, un quidòrid molt poc freqüent, amb la qual cosa li confereix una elevada importància biogeogràfica.
 
En relació amb la vegetació, s'identifiquen espècies botàniques de gran interés, tant de plantes aquàtiques (macròfits dulciaqüícoles) com d'espècies terrestres pròpies d'aiguamolls com la mansega i la trencadalla (Kosteletzkya pentacarpa), malva relicta representativa de l'hàbitat prioritari inclòs.
 
D'altra banda, els arrossars adjacents a l'ullal de Baldoví constitueixen una de les poques localitats en què s'ha registrat Marsilea quadrifolia, falaguera amb aparença de trèvol de quatre fulles que, en l'actualitat, probablement es trobe extingit a la Comunitat Valenciana.
Tant la Kosteletzkya pentacarpa, com la Marsilea quadrifolia es troben incloses en l'annex II de la Directiva d'hàbitats.

 
LIFE Ullals   LIFE  Ajuntament de SuecaNatura 2000