Hàbitats

 restinga

marjal

  Albufera

El Parc Natural de l'Albufera presenta una gran varietat d'hàbitats que permeten l'existència d'una gran diversitat global d'espècies de fauna i flora.
 
Els quatre ambients principals són:
 
  • La Restinga, amb quatre subambients: la platja, el cordó de dunes davanteres, el sistema dunar intern (colonitzat per una densa vegetació de matollar i pinar), i les mallades (xicotets saladars situats entre les dunes). Més informació
 
  • La Marjal és l'ambient que ocupa la major superfície del parc. Dedicada majoritàriament al cultiu de l'arròs. Més informació
 
  • L'Albufera. De gran importància per al parc, pel seu significat en la regulació del flux hídric en l'arrossar, i també pel seu valor ecològic i paisatgístic. Més informació
 
  • La Muntanya, que s'hi troba escassament representat. Únicament cap ressaltar els relleus d'origen cretaci situats al terme de Cullera (el Cabeçol i la Muntanya de les Raboses) i al terme de Sueca (la Muntanyeta dels Sants).