Com arribar-hi

Si disposa d'embarcació privada:
 
L'accés a la reserva natural es realitza a través de la reserva marina, per la qual cosa cal conèixer la normativa d'aquest espai.
 
La navegació i l'accés són lliures, no es requereix autorització prèvia. Està prohibit l'ús de l'àncora.
 
L'Illa Grossa, la Ferrera i la Foradada disposen d'una sèrie de trens de fondeig que ofereixen un amarrament segur a les embarcacions i eviten danyar els fons protegits. Tan sols és possible pernoctar amarrats en les boies de l'illa Grossa. Informeu-vos sobre les limitacions d'ús telefonant al teléfono següent de la Reserva Marina 964723650.
 
És aconsellable contactar durant la travesia, o en arribar-hi, amb el servei de vigilància mitjançant el canal 9 de VHF.
 
Si es vol desembarcar, una vegada arribats a la badía de l'illa Grossa, s'ha de comunicar amb els guardes (canal 9, VHF) per a sol·licitar una visita guiada. No es pot desembarcar per lliure. Hi ha una xifra màxima diària i uns horaris per desembarcar i els permisos per a fer la visita es donen per ordre d'arribada. El punt d'accés habitual es l'escala de Port Tofiño, excepcionalment es pordrà utilitzar l'escala del Rossí. El desembarcament pot resultar incòmode per a persones amb movilitat limitada. En ocasions, a causa de l'estat de la mar, no és possible desembarcar-hi.
 
En tot moment s'han de seguir les indicacions dels guardes i personal adscrit a la Reserva Natural i Reserva Marina de les Illes Columbretes.

Si no disposa d'embarcació pròpia pot contactar amb alguna de les empresas que ofereixen viatges a les illes. En el Centre d'Informació disposem d'un llistat amb algunes d'elles (golondrinas, chàrters i velers).
 
La Reserva Natural romandrà Tancada a visites d'ús públic interpretatives els mesos de desembre, gener i febrer.
 
INFORMACIÓ BÀSICA PER ALS VISITANS A LA RESERVA NATURAL

El trajecte:
 • Amb embarcació pròpia o amb vaixells d'empreses privades que ofereixen viatges a les Columbretes.
 • Uns 60 km (depenent del port d'origen) fins a les illes: entre 2 i 3 hores de navegació amb motora.
 • Es recomana prendre precaucions davant possibles marejos i situar-se a les zones més airejades del vaixell.

La visita a terra:
 • És gratuïta i guiada pels tècnics o guardes de la reserva natural.
 • N'hi ha uns horaris establerts i un nombre màxim de visitants que poden desembarcar-hi.
 • No es poden fer reserves amb antelació a l'arribada a l'Illa Grossa.
 • Itinerari d'uns 800 m per l'illa Grossa: és curt però a les hores de màxima radiació solar pot esgotar.
 • L'accés a l'illa es realitza per unes escales tallades a la roca. No és aconsellable per a persones que no estiguen àgils.
 • Es recomana desembarcar amb aigua per beure i l'ús de crema solar, ulleres de sol, gorra i sabatilles.
 • No es pot menjar ni fumar en terra.
 • L'únic bar que trobarem és el vaixell en què naveguem.
Existeix un cupo màxim diari de visites a terra i no es pot reservar amb antelació. El fet d'arribar a les illes no implica que sempre es puga desembarcar.

L'estada a les illes:
 • Al vaixell.
 • No cal permís per a nadar sota l'aigua a pulmó. A cap lloc es fa peu ni es trepitja la roca
 • El dinar es realitzarà al vaixell.
 • Els vaixells acostumen a partir cap a les 16 h, després de fer una volta per la resta de les illes (opcional).
 • Es pot pernoctar en les illes en els velers que passen la nit amarrats a la badia.