gener 2020
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

RESERVA COVA TALLADA

RECORDE! Àrea perillosa

Aquesta autorització s'emet sense perjudici de les condicions generals de mobilitat i accessibilitat establides en cada moment i territori per l'autoritat competent en el marc de l'estat d'alarma per la COVID 19, mentre aquest estiga vigent. Recordeu, en tot cas, que l'accés per terra a la Cova Tallada implica la possibilitat de creuarse amb altres usuaris sense que es puga mantindre la distància interpersonal recomanable, com tampoc es pot dur a terme la desinfecció permanent de les instal·lacions fixes (baranes o cadenes) amb la qual està equipat. L'eventual utilització d'aquesta autorització es realitzarà, per tant, sota la responsabilitat exclusiva de la persona o persones autoritzades, a qui correspondrà l'adopció de les mesures d'autoprotecció que considere necessàries i, en particular, l'ús  de mascareta i guants al llarg del trajecte d'anada i tornada. És també responsabilitat dels usuaris evitar qualsevol abocament de residus en la Cova o els seus accessos, especialment els guants i mascaretes que siguen utilitzats per a l'accés.

  • Cada autorització permet un màxim de 5 persones.
  • L'horari de l'autorització es per a entrar a la Cova. El període d'estada máxim a la cova será d' 1 hora i 30 minuts.
  • Accés regul·lat desde el 15 de juny fins al 30 de setembre.
  • La reserva se podrà realitzar amb10 díes d'antelació a la visita.

INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Nom del Tractament: Registres, Autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació. Identitat del responsable del tractament: persona titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Finalitat del tractament: Registres, Autoritzacions, comunicacions, inventari d'instal·lacions contaminants, pla de gestió de dissolvents, declaracions responsables i informes en matèria de qualitat ambiental i control de la contaminació. Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat dels seus dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/es/proc19138 (en valencià és http://www.gva.es/va/proc19138). Reclamacions: Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que li concernixen infringix la normativa en matèria de protecció de dades. Pot obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments (en valencià http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments)

 

 

_______________________________________________________________

 

BUTLLETÍ QUADRIMESTRAL MONTGÓ nº9

 

 

 

Próximes activitats del parc

Camí de la Colònia al Racó del Bou

Itinerari botanic interpretatiu pel Camí de la Colònia

La reserva Marina en caiac

Visita guiada interpretativa a bord de caiacs

Camí de la Colònia al Racó del Bou

Itinerari botanic interpretatiu pel Camí de la Colònia

La reserva Marina en caiac

Visita guiada interpretativa a bord de caiacs

S'estan mostrant els 4 resultats.