Visualització de contingut web

Hàbitats

 

vistes al mar


foto desert palmes 3  

alborç amb fruits

Els hàbitats de què podem gaudir dins del Parc Natural del Desert de les Palmes són variats i clarament definits. La vegetació potencial devien ser els  carrascals litorals i les sureres (a les zones silícies i humides), amb alguns roures a les zones d'ombria.

A causa de la transformació agrícola del sòl, el carboneig intensiu i el pasturatge, va desaparéixer progressivament aquest tipus de bosc, i hi han quedat tan sols petits boscos o peus aïllats de carrascars i sureres.

Amb la industrialització es van abandonar els camps de cultiu, i es va donar lloc a grans extensions de pinedes.

Els últims incendis de 1985 i 1992 van propiciar la desforestació de diverses zones del paratge.

Actualment trobem aquests tipus d'ecosistemes.

Suredes
Es desenvolupen exclusivament sobre gres roig, i són molt escasses al nostre territori. El sotabosc està dominat per espècies com l'arboç (Arbutus unedo), el bruc arbori (Erica arborea), el galzeran  (Ruscus aculeatus), el càdec (Juniperus oxycedrus) o l'heura (Hedera felix). A la serra de les Agulles de Santa Àgueda podem trobar alguns exemplars adults de sureres (Quercus suber).

Estepars
Són formacions dominades per diferents espècies d'estepes com l'estepa negra (Cistus monspeliensis), estepa blanca (Cistus albidus), estepa borrera (Cistus salvifolius) i matagall (Cistus clusii). A les zones més humides també apareix un altre tipus d'estepes: l'estepa populifòlia (Cistus populifolius), també associada a la albaida (Anthyllis cytisoides), el romer (Rosmarinus officinalis) i l'argelaga (Ulex parvifolius).

Pinedes
És molt freqüent la presència del pinastre (Pinus pinaster) a les zones silícies i també del pi blanc (Pinus halepensis) a tot tipus de sòls.

Carrascars
Petita zona dominada per la carrasca (Quercus ilex rotundifolia). Al sotabosc abunden espècies com el coscoll (Quercus coccifera), el margalló (Chamaerops humilis) i arítjol (Smilax aspera).

Vegetació de ribera
Depén de la presència de cursos d'aigua permanents o temporals. Vegetació caracteritzada per xops (Populus nigra), gatell (Salix atrocinerea), baladre (Nerium aleander), roldor (Coriaria myrtifolia) i canyes (Arundo donax).