Visualització de contingut web

Fauna

 
duc

pit-roig

esquirol
La varietat d'ambients permet l'existència de molt diverses comunitat faunístiques, amb algunes espècies interessants pel que fa a la seua distribució biogeogràfica a la Comunitat Valenciana.

Els amfibis estan representats pel gripau corredor, el gripau comú, el tòtil i la granota comuna. Entre els rèptils trobem el fardatxo, la sargantana cuallarga, la sargantana ibèrica i la bívia, i pel que fa als ofidis, podem citar la serp de ferradura, la serp blanca, la serp verda i la serp llisa.

Al paratge s'han registrat més de 120 espècies d'aus, i són el grup de vertebrats més nombrós. Entre aquestes destaquen algunes rapinyaires diürnes com l'àguila de panxa blanca, el xoriguer, el falcó pelegrí, l'esparver, etc., i altres aus nocturnes com l'òliba, el xot, el mussol, el mussol banyut i el duc.

Resulta habitual veure perdius, coloms tudons o tórtores comunes, com també un gran nombre de passeriformes distribuïts als diferents ecosistemes del paratge. Entre les espècies típiques de màquia i matollar podem observar la busquereta capnegra, la busquereta cuallarga, el bitxac, el còlit ros, etc.

Un altre grup important el formen les espècies lligades al medi forestal, que constitueix l'altra gran unitat del paratge. Entre aquestes trobem el picacarrasques, el reiet safraner, el formiguer, el picapinyes, el caragolet, etc.

També són interessants les aus que habiten els roquissars, com per exemple la merla blava, la merla roquera, el còlit negre o el corb.
 
Entre els mamífers cal destacar la presència de carnívors com la geneta, la fagina, la mostela, el teixó, i altres com el porc senglar, el conill, la rabosa, l'esquirol, l'eriçó i diverses espècies de rates penades.
 
Disposem de dades actualitzades d' espècies catalogades del 2018.