Notícies del Parc

« Ves enrere

Zona d'Acampada Autoritzada embassament de Buseo (Chera)

Zona d'Acampada Autoritzada embassament de Buseo (Chera)

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats / Sol·licitants
Qualsevol persona que sol·licite autorització d'acampada en les zones gestionades directament per la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi
Climático i Desenvolupament Rural per a una o més persones, sense superar un màxim de
deu
, que no formen grups organitzats per associacions, entitats o organismes.

Quan sol·licitar-ho?

Terminis de presentació
- Com a mínim, set dies abans del començament de l'activitat.
- En la Direcció Territorial de València se sol·licitarà els Dimarts,
Miércoles i dijous de la setmana anterior a la petició
de la zona d'acampada.


Com sol·licitar-ho?

- Telemàticament o presencialment segons les indicacions de conselleria (Punxa ací)