notícies dels parcs

dia de los humedales 2020

dia de los humedales 2020

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana defineix les zones humides com els marenys, marjals, torberes o aigües rases, ja siguen permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolços, salobres o salines, naturals o artificials, així com qualsevol altre espai de característiques anàlogues, amb independència de la denominació que reba.

Des de la perspectiva que ofereix el dret internacional destaca la Convenció de Ramsar,
de 2 de febrer de 1971, relativa als aiguamolls d'importància internacional
particularment com a hàbitats d'ocells aquàtics, entre les quals s'inclouen 6 aiguamolls
de la Comunitat Valenciana

Quasi la meitat de les zones humides espanyoles es troben greument alterades. Especialment afectats es troben els aiguamolls costaners, ja que bona part d'ells van anar, en el seu moment, sent ocupats en les ampliacions de poblacions, per infraestructures turístiques i carreteres. Però també els aiguamolls interiors estan molt alterats, principalment pels cultius o la mala regulació hídrica ja que depenen d'aqüífers sobreexplotats.

Les zones humides són ecosistemes que estan regulats per les pertorbacions hidrològiques, les quals al seu torn estan controlades pel clima. Encara que l'alternança entre la fase seca i humida és normal, el canvi climàtic augmenta la magnitud, freqüència i duració dels esdeveniments extrems, humits i secs, especialment en les zones àrides. Aquestes transicions poden no ser lineals, provocant canvis en el funcionament hidrològic i en les comunitats biològiques. La riquesa dels nostres aiguamolls pot ser un instrument fonamental per a aconseguir la seua persistència davant els canvis climàtics.

La Marjal dels Moros a Sagunt va patir un fort incendi l'any 2018 que va cremar tota la seua superfície. No obstant això, actualment, és difícil imaginar-nos aquell horrible incendi ja que la regeneració de la vegetació i la fauna han sigut sorprenents.
Realitzarem i una visita al Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana en l'Alqueria dels Frares i realitzarem un recorregut de 7 quilòmetres per camins de la marjal per a observar la riquesa tant faunística com botànica d'aquest preciós enclavament valencià