LA DONA EN LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES

Penyal d'Ifac

REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES

Nou apartat en la web del Parc

 

 

 

Al gener va començar a funcionar un nou apartat en la secció Coneix-nos / Publicacions / Fons Documental, de la web del Parc, davall l'epígraf "Referencias Bibliográficas":

www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-penyal-d-ifac/referencias-bibliograficas

Ací es poden trobar des d'informes tècnics relacionats amb el Parc Natural del Penyal d'Ifac, elaborats pel Servei de Vida Silvestre de la CAMACCDR, a llibres i articles científics de primer orde, sobre naturalesa, medi ambient i arqueologia, passant per un llistat de pàgines web, que representen el millor sobre estos mateixos temes.