LA DONA EN LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

PLANTACIÓ DE NOUS TEIXOS EN DIVERSOS PARATGES DE CHERA - SOT DE CHERA

Chera - Sot de Chera

PLANTACIÓ DE NOUS TEIXOS EN DIVERSOS PARATGES DE CHERA - SOT DE CHERA

La brigada forestal del Parc Natural de Chera – Sot de Chera ha procedit a plantar diversos exemplars de teix (Taxus baccata) en els terrenys més adients dins del Parc Natural.

El teix és un arbre de muntanya, que es troba en les zones més humides i fresques de sòls preferentment calcaris. Totes les seues parts són tòxiques menys la baia ("arilo") que recobreix al fruit i que la fauna consumeix afavorint la dispersió de les seues llavors. El seu verí ha sigut usat des de molt antic per celtes per a enverinar a les seues preses, i en l'actualitat s'usa per al tractament del càncer de mama, d'ovaris i alguns tipus de càncer de pulmó.

Els exemplars plantats (42) procedeixen del CIEF (Centre de Recerques i Experiències Forestals). S'han situat en "Els tolls" (7), en la "Fuente de la cierva" (8), en la "Buitrera" (21) i en el "Barranco de la Hoz" (6).

Els nous teixos amplien i reforcen la població present de forma natural, amb l'objectiu que es convertisquen en "illes llavoreres" i afavorisca la dispersió d'aquesta espècie arbòria.

Les poques teixeres mediterrànies que queden constitueixen l'hàbitat prioritari "9580 Boscos mediterranis de Taxus baccata designats en la Directiva d'Hàbitats. A la Comunitat Valenciana és un hàbitat protegit pel Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, de conservació de flora i a més el teix està catalogat com a espècie "Vigilada" segons l'Ordre 6/2013 de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient i com a espècie "Prioritària" en el Programa Valencià de Conservació de Recursos Genètics Forestals (ECOGEN).

L'actuació forma part d'un conjunt de programes de conservació d'aquesta espècie, amb la finalitat d'augmentar el nombre d'exemplars i poblacions presents en el territori valencià en aquests moments.