LA DONA EN LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

CONSELLS PRACTICS DE PLANTACIÓ

Parcs Naturals

CONSELLS PRACTICS DE PLANTACIÓ

Els arbres i els boscos juguen un paper fonamental en la lluita contra el canvi climàtic, en el manteniment de la biodiversitat, en la regulació del cicle de l'aigua i del carboni, en la conservació dels sòls i en la millora dels paisatges.

Tots podem contribuir a la conservació i la millora de les formacions boscoses. Els ciutadans, amb la nostra acció voluntària i personal. Les organitzacions socials i les empreses, amb les seues accions voluntàries de responsabilitat social corporativa.

El respecte pels arbres i per les formacions vegetals en general són un reflex de l'estima de la societat pels seus patrimoni i per la seua cultura.

Descarrega ací consells pràctics de plantació (PDF.)