Hàbitats

Un dels ambients del parc que destaca especialment és la microreserva de la Teixera d'Agres, que ha sigut considerada com el bosc de teixos més meridional d'Europa i que, encara que amb una població molt reduïda, encara conserva espectaculars exemplars d'aquest singular arbre, màgic i entranyable, el teix.
 
També cal fer especial menció de les comunitats vegetals associades a les nombroses fonts i brolladors naturals de Mariola, com per exemple, el cas de l'espectacular tosca de la Font del Molí Mató, i també la vegetació rupícola (amb importants endemismes) i culminal (amb el pic del Montcabrer com a protagonista i un interessant component relíctic).