Jornades d'Interpretació del Patrimoni

ACTIVITATS DIVULGATIVES: "EMBARCA'T EN EL PARC NATURAL DE L'ALBUFERA"

Des del "Centre d'Interpretació Racó de l'Olla" es desenvolupen activitats guiades divulgatives d'Interpretació del Patrimoni englobades sota el títol "Embarca't en el Parc Natural de l'Albufera".


Estes jornades estan destinades a les famílies, població local i turistes en general. Amb elles es pretén obrir un marc de treball amb àmplies possibilitats de caràcter informatiu, divulgatiu, educatiu, lúdic, etc., potenciant els valors ambientals, històrics i/o culturals del parc. Tot açò amb l'objectiu d'aconseguir o augmentar la seua implicació en la conservació de l'espai natural protegit, fomentant així el grau de sensibilització ambiental dels mateixos.


Si es desitja rebre informació per e-mail de les activitats guiades es pot inscriure a través de la pàgina web www.citma.gva.es/web/pn-l-albufera en l'apartat de "Subscriu-te en l'activitats del PN".  

Existeix una programació contínua d'entre una i tres jornades al mes, duent-se a terme durant els caps de setmana. 


També poden consultar totes les activitats organitzades en la pàgina principal de la pàgina web.