Fauna

pareja de charrancitos con pollo

 

Fartet

 

Pareja de Ánade azulón

 

Biodiversidad en la laguna

 

Gaviota reidora

 

Cigueñuela

 

A l'abundància i diversitat d'espècies, cal afegir la presència d'endemismes mediterranis com els crustacis denominats gambetes, mol·luscos dels gèneres Unio i Anodonta, i entre els peixos ciprinodòntids, el samaruc, en perill d'extinció, i el fartet.
 
El Parc Natural de l'Albufera és de gran importància en el context general de les zones humides europees, en especial pel que fa a les aus aquàtiques. Segons dades del Servei de Biodiversitat, més de 350 espècies orníticas utilitzen aquest ecosistema i d'elles, entre 240 i 250 són visitants habituals cada any i són unes 90 les que ací es reprodueixen.
 
Durant l'hivern es poden observar milers de gavines, garses com la garseta, el agró blanc, límícoles, i destaquen els anàtids, que oscil·len entre els 20.000 i 40.000 exemplars. Algunes espècies interessants són el sivert que pot superar els 10.000 exemplars, el bragat, el collverd, el xarxet i el boix.
 
És durant l'época de cria quan el Parc Natural de l'Albufera adquireix la seua vertadera importància. Les colònies d'ardeids o agrons poden superar en conjunt les 6.000 parelles i s'ubiquen a les mates de la Albufera; l'espècie més abundant és l'esplugabous, i hi destaca la presència altres espècies més escases com ara l'oroval i l'agró roig.
 
Les colònies de larolímicoles (gavines i limícoles) situen el parc en el segon lloc en importància per a aquestes aus a la Mediterrània ibèrica.
 
En són més de 5.000 les parelles nidificants habituals de xatrac d'albufera i xatrac becllarg, als quals s'afegeixen, entre d'altres, la gavina capnegra, la gavina capblanca, l'alena i la camallonga.
 
Entre els ànecs, el collverd és el principal nidificant, amb el boix i el sivert, destacant la presència de la rosseta, espècie catalogada en perill d'extinció, amb 2-4 parelles cada any.
 
Pot consultar més informació respecte a la fauna present en els diferents hàbitats en el seu propi apartat d'Hábitats.
 
 
Gràcies al Servei Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València pot descarregar diversos documents informatius sobre la fauna del parc natural:
 
 
 
 
Per a més informació, es pot consultar el Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana.
 
En el menú seleccionar Buscador, i apareix un formulari amb diferents opcions. Una és el nivell taxonómic (regne, classe, ordre, família, génere...) per a buscar un grup determinat de organismes. Més avall apareix UTM 10X10 per a buscar la quadrícula de 10x10 km que es desitja.
 
Les coordenades corresponents a les quadrícules del parc natural són 30SYJ26, 30SYJ36, 30SYJ25, 30SYJ35, 30SYJ24 i 30SYJ34.